جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

مختصري در باره پسته اکبری

درخت پسته اکبری (Akbari pistachio) داراي قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده مي باشد. ارتفاع اين درخت 297سانتيمتر و عرض تاج درخت380 سانتيمتر است.

شروع گلدهي اين درخت روز 21 فروردين ماه است كه جزو درختان ديرگل محسوب مي شود و و مرحله پايان گل‌دهي آن 26 فروردين و داراي طول دوره گلدهي 11 روزه است.

درصد برگ‌هاي ساده اين در خت بيش از 8 درصد است و 43 درصد از برگ هاي آن‏، برگ‌هاي سه برگچه اي است. در صد برگ‌های چهار بر گچه ای اين گونه از پسته، نزديك به 13 درصد است. همين طور درصد برگ‌هاي پنج برگچه اي آن 36 درصد است.

طول جوانه گل در اين درخت كم است و شكل جوانه اش گل كروي مي باشد.

 طول خوشه ميوه پسته اكبري نزديك به 9 سانتي متر است و عرض خوشه اش، بيش از 7 سانتي متر است.

پسته اكبري داراي بيشترين تعداد پسته خندان (29/34عدد)، است و درصد پسته هاي دهن بسته با مغز كامل كمي بيشتر از 7 درصد است.

تاريخ شروع رشد سريع جنين در اين رقم 10 تيرماه و زمان رسيدن ميوه هاي آن 31شهريور ماه مي باشد كه در زمره پسته هاي دير رس دسته بندي مي شود.

نوك پوست سبز متوسط، رنگ پوست سبز در هنگام رسيدن ميوه قرمز، وزن تر ميوه با پوست سبز  41/48گرم و نيز وزن تر پوست بدون پوست سبز حدود 30 گرم است. موقعيت شكاف خودن پوست استخواني در قسمت شکمی و پشتی مساوی است. شكل پسته مستطيلی کشيده است. درجه خنداني پوست استخواني زياد است. بافت پوست سبز نرم و آبدار، رنگ رويي مغز بنفش قهوه ای ، رنگ زمينه مغز زردروشن، رسيدگي ميوه از نوك شروع مي شود، رنگ پوست استخواني کرم تيره  است.