جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

آجيل مانی آماده عقد قرارداد با شركت ها و سازمان شد

در آستانه شب چله‏، چهارشنبه سوري و جشن هاي پايان سال ايرانيان، امسال آجيل ماني با برنامه ريزي منسجم و با تهيه و آماده سازي انواع آجيل، خشكبار، ميوه هاي خشك، تنقلات و ساير مايحتاج شهروندان، خود را براي برآورده كردن ملزومات اين ايام آماده كرده است.
به اين مناسبت، در سال جديد، مديريت آجيل ماني تلاش كرده است با تهيه بهترين محصولات از باغ هاي ايراني و ارتقاي كيفيت محصولات خود اعم از فرايند آماده سازي، بسته بندي و سيستم فروش، كيفيت متفاوت تري نسبت به سال گذشته را در دستور كار خود قرار دهد.
به اين مناسبت برند آجيل ماني آماده عقد قرار داد با سازمان ها، شركت ها و موسسات مختلف و آماده ارائه بهترين محصولات خود براي كساني است كه مي خواهند با ارائه اين كالاها به دوستان و همكاران خود در خارج از كشور، ايام سال جديد به شكلي ايراني به آن ها شادباش بگويند. 
آماده دريافت نظرات و پيشنهادات شما هستيم.