چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

رابطه کم خونی و مصرف نکردن آجیل

كم خوني فقر آهن شايع ترين كمبود تغذيه اي در كودكان و از مشكلات عمده بهداشت بوده كه در 30 تا 60 درصد كودكان دبستاني گزارش شده است.
دكتر عابديني كارشناس پرستاري كودك گفت: تغذيه صحيح كودكان با دريافت مقادير آهن كافي باعث رشد مطلوب جسمي و ذهني و مقاومت در برابر بيماريها شده و از بروز افت تحصيلي و تغييرات رفتاري نامطلوب پيشگيري مي كند.

وي افزود: در اين رابطه مطالعاتي در زمينه عادات غذايي مرتبط با كم خوني فقر آهن در دانش آموزان انجام گرفته كه به نتايجي چون دانش آموزان بين سن حدود 9 سال كه اكثريت (6/53 درصد) دختر بودند و تعداد اعضاي خانواده بيشتر آنان 4 تا 5 نفر بود مصرف گوشت 3/63 درصد، تخم مرغ 5/42 درصد، خشكبار 5/56 درصد، ميوه و سبزي 5/52 درصد مطلوب بود.
وي تصريح كرد: با توجه به آمار موجود در مورد عادات غذايي كودكان كم خون فقر آهن 85 درصد از آجيل استفاده نكرده اند، 67 درصد حبوبات كم مصرف مي كردند، مصرف چاي بعد از غذا 3/43 درصد وجود داشت، خيساندن حبوبات قبل از طبخ در 8/68 درصد موارد انجام نمي شد، عادات غذايي نامناسب در 1/93 درصد  و مصرف تنقلات بي ارزش در 2/65 درصد كودكان وجود داشت.
وي افزود: بين عادات غذايي نامناسب و سطح تحصيلات مادر و تعداد اعضاي خانواده و وضعيت اقتصادي خانواده ارتباط زيادي وجود داشت و كودكان 6 تا 8 ساله عادت بد غذايي بيشتري نسبت به بقيه دارند.
وي افزود: با توجه به يافته ها عادات غذايي نامناسب در نزديك به نيمي از كودكان دبستاني وجود دارد كه افزايش آگاهي مادران و كودكان در رابطه با مصرف غذاهاي غني از آهن به ويژه در سنين اوليه مدرسه، خانواده هاي كم درآمد و شلوغ با سطح تحصيلات پايين مادر ضرورت دارد.