چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

گامي نوين درتوليد، فرآوري، بسته بندي و صادرات خشكبار

آجيل مانی پاسداران، گامی نوين در كيفيت، توليد و ارائه خشكبار، ميوه های خشك، عسل و گز و انواع محصولات مشابه در را در پيش گرفته است و در مدتی كه از فعاليت آن می گذرد، استقبال بی شائبه اقشار مختلف مردم و مسافران خارج از كشور در كنار ساير توريست هايی كه از ايران ديدار مي كنند، مويد اين نكته است كه چنين سياستی به خوبی مورد قبول واقع شده است.
بنابراين،سفارتخانه ها، مسافران خارج از كشور و كسانی كه خواهان ارسال بومی ترين سوغاتی های ايرانی از هر نقطه كشور به سراسر جهان هستند، براي تهيه و ارسال سفارشات خود، با بهترين بسته بندی و بالاترين كيفيت، میتوانند ضمن تماس با آجيل ماني و مراجعه به فروشگاه اين برند در پاسدارن از سرويس های مختلف و متنوع آن همراه به كلكسسيونی از خشكبار و سوغاتی های ايران بهره مند شوند.

جای پارك فراوان، بهره مندی از محيط خلوت، و بهره مندی از سرويس استاندارد، از ويژگي های خريد از آجيل مانی پاسداران است. سرويس تحويل رايگان، شبكه منحصر به فرد توزيع انحصاری فعال در شمال شهر تهران، از جمله برخي از ويژگی های برندآجيل مانی است.