شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

دفتر مرکزی

شعبه مركزي و روند تاسيس ساير شعب

 

شعبه اول اين برند در يكي از بهترين و معتبرترين محله هاي تهران، در خيابان پاسداران، خيابان اميرابراهيمي، قرار گرفته است. براي تاسيس شعبه يكم آجيل ماني پاسدارن مطالعات بازارسنجي و ارزيابي هاي اجتماعي قابل ملاحظه اي از سوي كارشناسان صورت گرفت و در نهايت به خاطر نياز مبرم اين منطقه به خاطر نبود يك واحد معتبر عرضه آجيل و نياز مبرم شهروندان به تهيه آجيل ومايحتاج خشكبار خود، مديران وموسسين برند آجيل ماني تصمصم گرفتند، اولين شعبه آجيل ماني پاسداران را را در اين منطقه تاسيس كنند. شعبه دوم نيز به تبع آن و يك سال بعد از شعبه اول در شرق تهران و خيابان سي متري نيروي هوايي تاسيس شد و البته ارزيابي هاي لازم براي تاسيس شعب ديگر نيز در دست بررسي است كه در زمان مقتضي اعلام خواهد شد. بديهي است كه شعب ديگر ماني در  بهترين مكان هايي كه ارزيابي ها و مطالعات بازارسنجي نشان مي دهد تاسيس خواهد شد. البته نكته بديهي اين است كه موضوع كيفيت و قيمت حداقلي در همه شعب ماني به صورت يك سان سياست گذاري خواهد شد. نشاني شعبه اول و دفتر مركزي آجيل ماني پاسداران:

تهران، پاسداران، خيابان اميرابراهيمي (پايدار فر)، روبه روي بوستان چهارم

تلفن شعبه مركزي:

22555567

براي اطلاعات تماس بيشتر

اين جا را كليك كنيد